Algemene verkoopsvoorwaarden

1. Ons aanbod

 Op http://shop.hln.be/ bieden wij  u producten te koop aan.

 
Alle prijzen zijn inclusief BTW, maar exclusief leveringskosten. Deze leveringskosten of andere kosten (installatie, recupel, …) worden steeds afzonderlijk vermeld. Leveringskosten betreffen leveringen binnen België. Vraag naar de leveringskosten buiten België op promotie@persgroep.be.


We besteden alle aandacht aan de juiste omschrijving van de producten, de prijs en de andere modaliteiten.
Indien er toch een aandachtsfout zou zijn in de omschrijving van onze producten, de prijs en/of andere modaliteiten, heeft u de keuze tussen afzien van de aankoop, of om toch op het aanbod in te gaan tegen de verbeterde voorwaarden.

 

2. Bestellingen plaatsen

1. U kan enkel geldig op het aanbod ingaan als u eerst alle gevraagde gegevens meedeelt en deze algemene voorwaarden en de privacydisclaimer aanvaardt.


2. Bestellingen gebeuren door in te gaan op een welbepaald verkoopaanbod, en met name door te klikken op “bestel nu”. Elke bestelling geldt als een onvoorwaardelijke aanvaarding van het aanbod. Uw aankoop is definitief wanneer u van ons een mail ontvangt die uw aankoop bevestigt.


3. Indien u een kortingscode heeft ontvangen, voert u deze in en ontvangt u 10% korting op uw aankopen, excl. verzendkost.


4. U ontvangt van ons binnen de 24 uur per e-mail een bevestiging van uw aankoop.


5. Wanneer een product dat u kocht voorlopig uitgeput blijkt en pas beschikbaar zal zijn over 30 dagen, of wanneer de levering langer dan 30 dagen vanaf de bestelling op zich laat wachten, hebt u het recht om van de aankoop af te zien via promotie@persgroep.be. Als wij u echter, nadat u ons meedeelde van de aankoop te willen afzien, binnen de 24 uur meedelen dat uw bestelling net verzonden werd of onmiddellijk zal verzonden worden, gaat de verkoop gewoon door.

Dit geldt niet voor aanbiedingen waarvan op voorhand aangegeven is dat de levertermijn verder dan 30 dagen ligt.


6. Een wijziging van het aanvaarde aanbod is enkel mogelijk met schriftelijke toestemming van promotie@persgroep.be.


7. U beschikt over het recht om ons mee te delen dat u afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product.

 

U  beschikt niet over dit herroepingsrecht:

1. betreffende de levering van diensten, waarvan de uitvoering met uw instemming begonnen is vóór het einde van de termijn van 14 dagen;

2. betreffende de levering van goederen die volgens uw persoonlijke  specificaties zijn vervaardigd of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben of die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden of snel kunnen bederven of verouderen;

3. betreffende de levering van audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan u de verzegeling verbrak.

 

Indien u van dit herroepingsrecht zou gebruik maken mag u ons het gekochte product op uw kosten terugsturen.
U kan dit herroepingsrecht uitoefenen per e-mail op promotie@persgroep.be,  met duidelijke vermelding van het nummer van uw bestelling.

 

 In onze antwoordmail vindt u dan alle gegevens die u nodig hebt voor de verdere afhandeling (terugsturen van product, terugbetaling, e.d.). U dient het product terug te sturen binnen de week na het uitoefenen van uw herroepingsrecht.

 

3. Betalingen

Aankopen betalen kan enkel via onze website, en dit op het ogenblik van het plaatsen van de aankoop.

 
Als u gebruik zou maken van het herroepingsrecht wordt de prijs die u betaalde op uw bankrekening terugbetaald binnen de 30 dagen volgend op de herroeping.
Wanneer de te betalen prijs niet kan afgehouden worden van uw rekening (saldo ontoereikend, fout rekeningnummer, technische problemen, …) wordt de verkoop geacht niet plaats te vinden.

 

4. Leveringen van producten

We doen ons uiterste best om de producten die u aankoopt binnen de aangeduide levertermijn na uw bestelling te leveren op het adres dat u opgaf. Levering buiten België is niet mogelijk. http://shop.hln.be/ kiest steeds het meest geschikte distributiemiddel.


Bij ontvangst van uw bestelling moet u onmiddellijk nakijken of de verpakking intact is, of het product overeenstemt met uw bestelling, en of het product geen zichtbare gebreken vertoont. Als dit niet zo zou zijn brengt u ons hiervan meteen op de hoogte op promotie@persgroep.be. Artikel 1649 bis e.v. van het Burgerlijk Wetboek zijn toepasselijk.

 

5. Ten slotte 

1. Deze algemene voorwaarden beheersen de volledige contractuele relatie tussen u als klant en De Persgroep Publishing nv.  U verklaart de algemene voorwaarden te kennen en deze onvoorwaardelijk te aanvaarden.  http://shop.hln.be/ kan deze op elk ogenblik wijzigen. De algemene voorwaarden bestaande op het ogenblik van uw bestelling zijn toepasselijk.

 2. http://shop.hln.be/ is een initiatief van de Persgroep Publishing nv, met maatschappelijke zetel te B - 1730 Kobbegem, Brusselsesteenweg 347 (RPR nr 0403.506.340).

3. De algemene voorwaarden zijn te raadplegen op http://shop.hln.be/.

4. Alle afbeeldingen, foto’s, teksten en logo’s zijn de intellectuele eigendom van DPPnv, of maken het voorwerp uit van een licentie van derden. U kan er geen rechten op laten gelden.

5. Als er tussen ons een geschil zou ontstaan dat we niet opgelost krijgen, wordt dit voorgelegd aan de rechtbanken te Brussel, met toepassing van het Belgische recht. Het VN-verdrag inzake internationale koopovereenkomsten (Wenen 1980) is niet toepasselijk.